Arkiv: Leufsta Brukshandel

 

 

 

 

 

 

Bildad:

1871

 

  Upphörd: 1995  

 

 

 

 

 

 

Från 1700-talets Gatubod i Förvaltarbostaden, övertogs så småningom varuförsäljningen av krögarna på Wärdshuset. År 1871 beviljades Leufsta Bruks ägare handelsrättigheter av Kongl. Maj:t. Handelsföreståndare Gustaf Wesslén anställdes, som förutom lön erhöll 10 procent  på de varor som såldes. Omsättningen ökade, i ”bruksboden” fanns ett otroligt utbud varor av de mest skiftande slag. Lokalen i det gamla värdshuset blev för trång och verksamheten flyttades över till det stora närbelägna huset som tidigare benämnts det ”nya Wärdshuset”.

Vid försäljningen av Lövsta bruk 1917 övertogs brukshandeln av Gimo Brukshandel AB (finns ett separat arkiv). År 1957 såldes brukshandeln i Lövstabruk till Åke Ländell, därefter blev det flera privata ägare tills affären lades ner 1995.

Den siste ägaren av Brukshandeln lät Lövsta Bygderåd ta rätt på en stor mängd handlingar, kassa- och dagböcker som förvarades i kartonger i ett uthus. Det var material från 1880-talet av växlande kvalitet. När så Leufsta Bruksarkiv tillkom 2006 har materialet ordnats och förtecknats. Det är en ovanligt lång serie som ger en intressant bild av ett bruks handelsaffärer med firmor av alla de slag och dagböcker över kunders inköp.

 

       

 

Arkivets innehåll:

1886-1971

 

 

Antal volymer:

118

 

  Leveransnummer:    
  Förtecknat av: Lena-Karin Edström i april 2011